Dostępność

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Powiatowej Policji

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja. 

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Powiatowej Policji w Olecku można:

  • wysłać na adres: Komendy Powiatowej Policji w Olecku, ul. Zamkowa 1, 19-400 Olecko
  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Komendy Powiatowej Policji, ul. Zamkowa 1, 19-400 Olecko. Biuro Obsługi Interesanta czynne jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 7:30-15:30.
  • przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: komendant@olecko.ol.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

  • 14.81 KB
Powrót na górę strony