Dostępność

Zakres dzialałności

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OLECKU I KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OLECKU

Komendant Powiatowy Policji w Olecku zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oleckiego.

Komendanta Powiatowego Policji w Olecku powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie po uzyskaniu opinii Starosty.  

Komendant Powiatowy Policji w Olecku jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy.Status prawny Patrz link w tekście.

Do  zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Olecku składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Olecku to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
  • zabezpieczanie śladów i dowodów,
  • układanie programów profilaktycznych,
  • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Olecku znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP , patrz linki w tekście.

 

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Olecku mieści się przy ul. Zamkowej 1 w Olecku.

W Komendzie Powiatowej Policji w Olecku możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Film Zakres działalność KPP w Olecku

Opis filmu: Zakres działalność KPP w Olecku

Pobierz plik Zakres działalność KPP w Olecku (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

 

Powrót na górę strony