Oleccy dzielnicowi blisko społeczeństwa - Galeria - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Oleccy dzielnicowi blisko społeczeństwa

„Dzielnicowy bliżej nas” to nowy program, który w czerwcu 2016 r. został zaprezentowany w MSWiA. Zakłada wzmocnienie roli dzielnicowego i wyjście policjantów zza biurek, a także zwiększenie liczby dzielnicowych.

Ideą tego programu jest to, aby Policja była bliżej obywatela, by miała lepsze rozeznanie na temat zagrożeń. Według programu dzielnicowy musi być osobą znaną mieszkańcom i dobrze postrzeganą. Program przewiduje także nowe formuły szkolenia dla dzielnicowych, które kładą nacisk na kształcenie takich umiejętności jak komunikatywność, nawiązywanie relacji, czy cierpliwość i odporność na stres.

 

Dzielnicowi stanowią istotne ogniwo, nie tylko służby prewencyjnej, ale Policji jako takiej. Realizowane przez nich zadania są niezwykle ważkie z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. W znacznym stopniu to dzielnicowi kreują w społeczeństwie wizerunek Policji, będąc policjantami „pierwszego kontaktu”, a co za tym idzie przyczyniają się do tego, że działania Policji są bardzo wysoko oceniane w rankingu najlepiej ocenianych instytucji, a sama Policja cieszy się ogromnym społecznym zaufaniem, zaufaniem - które jest niezbędne dla jej funkcjonowania.

 

W związku z wdrożeniem programu oleccy dzielnicowi odwiedzają codziennie podległe im dzielnice. Rozmawiają z mieszkańcami, przestrzegają przed zagrożeniami, starają się wysłuchać nurtujących ich problemów i udzielić porad.

 

Uczestniczą również w spotkaniach z dziećmi na terenach szkół i przedszkoli, gdzie w trosce o bezpieczeństwo przekazują swoją wiedzę najmłodszym mieszkańcom naszego powiatu. Uczą i przypominają o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o tym jak zachować się w przypadku napotkania nieznajomej osoby dorosłej.