Dzielnicowy

Rejon nr 1, ulice miasta Olecka:

 

 

 asp. Roman Kalski

 tel. 47 7353 245, 887 876 455

Ulice:

Asnyka, Broniewskiego, Cisowa, Czesława Miłosza, Grunwaldzka, Jagiellońska, Janusza Korczaka, Jeziorna, Kajki, Konopnickiej,  Lipowa, Mazurska, Młynowa, Mickiewicza, Norwida, Nocznickiego,  Osiedle Nad Legą, Orzeszkowej, Partyzantów, Plac Wolności, Plac Zamkowy, 1-go Maja, Przybyszewskiego, Reymonta, Reja,  Słowackiego, Syrokomli, Stroma, Sienkiewicza, Targowa, Warmińska, Wąska, Wodna, Zamkowa, Zyndrama, Żeromskiego.


Przyjmuje interesantów: 19-400 Olecko ul. Zamkowa 1 pokój nr 3 tel. 47 7353 245, 887 876 455

email: dzielnicowy.olecko1@ol.policja.gov.pl

 

W przypadku nieobecności kontakt z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych 

podkom. Paweł Warsiewicz

tel: 47 7353 251

email: pawel.warsiewicz@olecko.ol.policja.gov.pl

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2024 r.  do 30 czerwca 2024r.

 • Główne zagrożenie: Grupowanie się osób spożywających alkohol oraz zakłócających porządek publiczny, zwłaszcza osób dotkniętych kryzysem bezdomności.
 • Miejsce występowania: Park Miejski położony przy Placu Wolności.
 • Czas występowania: Wszystkie dni tygodnia.
 • Przyczyny zagrożenia: Lekceważący stosunek do przyjętych norm prawnych oraz społecznych, a także niewielka świadomość osób dotkniętych kryzysem bezdomności dotycząca instytucji pomocowych oraz proponowanych form wsparcia.
 • Skutki zagrożenia: Obniżenie poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz obniżenie walorów turystycznych miasta.

 

 

 

Rejon nr 2, ulice miasta Olecka:

mł. asp. Łukasz Ratuszny

 tel. 47 7353 247, 887 876 243

   

 Ulice:
 
Armii Krajowej, Akacjowa, Brzozowa, Cicha, Chopina, Czerwonego Krzyża,  Gdańska, Gołdapska, 11-go Listopada, Kamienna, Kasztanowa, Kiepury, Klonowa, Kolejowa, Kopernika, Legusa, Leśna, Letnia, Ludowa, Moniuszki, Paderewskiego, Pawłowskiego, Plac Wieży Ciśnień,  Parkowa, Przykamienna, Sembrzyckiego, Składowa,Słoneczna,  Słowiańska, Sokola, Spacerowa, Sportowa, Szymanowskiego, Szermety, Środkowa, Tunelowa, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Zielona.

 Przyjmuje interesantów: 19-400 Olecko ul. Zamkowa 1 pokój nr 3 tel. 47 7353 247, 887 876 243

email: dzielnicowy.olecko2@ol.policja.gov.pl
 

W przypadku nieobecności kontakt z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych 

podkom. Paweł Warsiewicz

tel: 47 7353 251

email: pawel.warsiewicz@olecko.ol.policja.gov.pl

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2024 r.  do 30 czerwca 2024r.

 • Główne zagrożenie: Występowanie wykroczeń porządkowych związanych z zakłócaniem porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym,
 • Miejsce występowania: adres: 19-400 Olecko ul. Wojska Polskiego 1, Stacja Paliw Orlen oraz jej otoczenie,
 • Czas występowania: od poniedziałku do niedzieli, głównie w godzinach nocnych 22:00-06:00, nasila się w weekendy w godzinach 00:00-05:00,
 • Przyczyny zagrożenia: grupowanie się nietrzeźwych osób, niewłaściwa reakcja personelu stacji na zachowania klientów,
 • Skutki zagrożenia: spadek poczucia bezpieczeństwa klientów stacji paliw oraz jej personelu. Demoralizacja osób przebywających w rejonie stacji.
 
 

Rejon nr 3, ulice miasta Olecka:    

 
p.o. sierż. Łukasz Mazurkiewicz
 
 tel. 47 7353 247, 887 876 485
 
 
Ulice:
 
Aleja Zwycięstwa, Baczyńskiego, Batorego, Dąbrowskiej, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kościuszki, Lesk, Łąkowa, Osiedle Lesk, Osiedle Siejnik, Prusa,Produkcyjna, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Staffa, Stanisława Lema, Siejnik, Szosa Ełcka,  Szosa Świętajno, Tartaczna, Tuwima, Wiśniowa, Zana, Zamostowa.
                      
 
Przyjmuje interesantów : 19-400 Olecko ul. Zamkowa 1 pokój nr 3 tel. 47 7353 243, 887 876 485
 
email: dzielnicowy.olecko3@ol.policja.gov.pl
 

W przypadku nieobecności kontakt z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych 

podkom. Paweł Warsiewicz

tel: 47 7353 251

email: pawel.warsiewicz@olecko.ol.policja.gov.pl

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2024 r.  do 30 czerwca 2024r.

 • Główne zagrożenie: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz popełnianie wykroczeń porządkowych: zaśmiecanie miejsca publicznego, dawanie powodu do zgorzenia w miejscu publicznym,
 • Miejsce występowania: Targowica miejska w Olecku oraz rejon ścieżki spacerowej przy rzece w kierunku ulic Nocznickiego oraz Aleja Zwycięstwa,
 • Czas występowania: od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 18:00 do 00:00 z nasileniem w okresie sobót i niedziel,
 • Przyczyny zagrożenia: ulokowanie miejsc odpoczynku w miejscach dających poczucie anonimowości oraz brak monitoring,
 • Skutki zagrożenia:obniżenie poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz osób korzystających z traktu turystycznego w celach rekreacyjnych

 

Rejon nr 4, miejscowości gminy Olecko:


asp. Marcin Ferenc
 
 
Miejscowości:
 
 Babki Oleckie, Bialskie Pola, Biała Olecka, Borawskie, Dąbrowskie, Dobki, Doliwy, Duły, Dworek Mazurski, Gordejki, Jaśki, Judziki, Kolonia Olecko, Kukowo, Lenarty, Łęgowo, Możne, Ogrody "RUCZAJ", Olszewo, Giże, Pieńki, Plewki, Raczki Wielkie, Rosochackie, Sedranki, Ślepie, Szczecinki, Zabielno, Zajdy, Zielonówek.
  
Przyjmuje interesantów: 19-400 Olecko ul. Zamkowa 1 pokój nr 3 tel. 47 7353 243, 887 876 454
 
email: dzielnicowy.olecko4@ol.policja.gov.pl
 

W przypadku nieobecności kontakt z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych 

podkom. Paweł Warsiewicz

tel: 47 7353 251

email: pawel.warsiewicz@olecko.ol.policja.gov.pl

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2024 r.  do 30 czerwca 2024r

 • Główne zagrożenie: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz popełnianie wykroczeń porządkowych: zaśmiecanie miejsca publicznego, zakłócanie ładu i porządku publicznego, naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osoby nietrzeźwe,
 • Miejsce występowania: Rejon sklepu spożywczego w m. Lenarty
 • Czas występowania: od poniedziałku do niedzieli w godzinach popołudniowych z nasileniem w okresie sobót i niedziel,
 • Przyczyny zagrożenia: przyzwolenie społeczne na zachowania aspołeczne, brak właściwej reakcji społeczności lokalnej, niedostateczna świadomość prawna społeczności lokalnej
 • Skutki zagrożenia: zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej; zagrożenia drogowe związane z odbywającym się  ruchem pieszym i kołowym na drodze Babki Oleckie-Lenarty- Biała Olecka, występowanie zachowań przyczyniających się do demoralizacji nieletnich w związku z położeniem w niedużej odległości SP w Judzikach

 

 
 
 

Rejon nr 5, miejscowości gminy Kowale Oleckie:

 
sierż. szt. Joanna Wielgat
504-042-987


 Miejscowości:

Borki, Borkowina, Chełchy, Cicha Wólka, Czerwony Dwór, Czukty, Daniele, Dorsze, Drozdowo, Drozdówek, Dunajek, Golubki, Golubie Wężewskie, Gorczyce, Guzy, Jabłonowo, Kalniszki, Kiljany, Kowale Oleckie, Kucze, Lakiele, Leśny Zakątek, Monety, Mściszewo, Osada Leśna, Piastowo, Rogówko, Sokółki, Stacze, Stożne, Szarejki, Szeszki, Szwałk, Wężewo, Wierzbianka, Zawady, Żydy.

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 8.00 - 10.00 oraz we czwartki w godzinach 17:00-19:00 Adres:19-420 Kowale Oleckie ul. Mereckiego  5
tel. 504 042 987        

email: dzielnicowy.olecko5@ol.policja.gov.pl

W przypadku nieobecności kontakt z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych 

podkom. Paweł Warsiewicz

tel: 47 7353 251

email: pawel.warsiewicz@olecko.ol.policja.gov.pl

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2024 r.  do 30 czerwca 2024r

 • Główne zagrożenie: w rejonie sklepu oraz zlokolizowanego w jego bezpośrednim sąsiedztwie  pustostanu dochodzi do grupowania się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem, zakłócania ładu     i porządku publicznego oraz zaśmiecania miejsc publicznych. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo DK65 istnieje ryzyko zdarzeń drogowych z udziałem osób będących pod wpływem alkoholu.
 • Miejsce występowania: rejon sklepu spożywczego w miejscowości Stożne  89, 19-420 Kowale Oleckie.
 • Czas występowania: wszystkie dni tygodnia, problem nasila się w okresie weekendów oraz w godzinach wieczorowo-nocnych.
 • Przyczyny zagrożenia: brak monitoringu oraz dostatecznego oświetlenia a także niezabezpieczenie przed nieuprawnionym wejściem na teren pustostanu, zaniedbana roślinność ograniczająca widoczność oraz brak reakcji społeczeństwa na zachowania naruszające porządek publiczny.
 • Skutki zagrożenia: Zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców w zakresie ładu i porządku publicznego, możliwość przyczynienia się  do zachowań przejawiających demoralizację wśród młodzieży oraz ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych osób.

                        

Rejon nr 6, miejscowości gminy Świętajno oraz OleckA:

 

 asp. Marcin Ferenc

 

Miejscowości:

Barany, Borki, Chełchy, Cichy, Dworackie, Dudki, Dunajek, Dybowo, Gąski, Giże, Gryzy, Jelonek, Jurkowo, Jurki, Kije, Kolonia Zajdy, Krzywe, Kukówko, Leśniki, Mazury, Niemsty, Nowiny, Orzechówek, Pietrasze, Połom, Rogajny, Rogowszczyzna, Smolniki, Sulejki, Świętajno, Świdrówko,  Wronki,  Zalesie.

 
                            
Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 8.00 - 10.00 oraz środy w godzinach 17.00-19.00 Adres: 19-411 Świętajno 104   (budynek Urzędu Gminy)
tel. 504 042 987  

email: dzielnicowy.olecko6@ol.policja.gov.pl

W przypadku nieobecności kontakt z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych 

podkom. Paweł Warsiewicz

tel: 47 7353 251

email: pawel.warsiewicz@olecko.ol.policja.gov.pl

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2024 r.  do 30 czerwca 2024r

 • Główne zagrożenie: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz popełnianie wykroczeń porządkowych: zaśmiecanie miejsca publicznego, zakłócanie ładu i porządku publicznego, naruszenie bezpieczeństwa ruchu drogowym przez osoby nietrzeźwe,
 • Miejsce występowania: Rejon sklepów spożywczych w m. Cichy ,
 • Czas występowania: od poniedziałku do niedzieli w godzinach popołudniowych z nasileniem w okresie sobót i niedziel,
 • Przyczyny zagrożenia: przyzwolenie społeczne na zachowania aspołeczne, brak właściwej reakcji społeczności lokalnej
 • Skutki zagrożenia: zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej; zagrożenia drogowe związane z odbywającym się  ruchem pieszym i kołowym na drodze Cichy-Olszewo-Niemsty
 

 

Rejon nr 7, miejscowości gminy Wieliczki:

mł. asp. Łukasz Ratuszny

 tel. 47 7353 247, 887 876 243

 

Miejscowości:

Babki Gąseckie, Bartkowski Dwór, Cimochy, Cimoszki, Dzięgiele Oleckie, Gąsiorówko, Godziejewo, Guty, Imionki, Jelitki, Kijewo, Kleszczewo, Krupin, Lipkowo,  Markowskie, Niedźwiedzkie, Nowy Młyn, Norki, Nory, Olecko Małe,  Puchówka, Raczki Nowe, Skowronki, Sobole, Starosty, Szeszki, Szosa Wieliczki, Świdry, Wólka Kijewska, Urbanki, Wieliczki, Wilkasy, Wojnasy, Zatyki.

Przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 17:00-19:00 oraz piątek w godz. 8.00-10.00; Adres: 19-404 Wieliczki ul. Lipowa 
tel. 504 042 982

email: dzielnicowy.olecko7@ol.policja.gov.pl

W przypadku nieobecności kontakt z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych 

podkom. Paweł Warsiewicz

tel: 47 7353 251

email: pawel.warsiewicz@olecko.ol.policja.gov.pl

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2024 r.  do 30 czerwca 2024r

 • Główne zagrożenie: w rejonie sklepu dochodzi do grupowania się osób spożywających alkohol w miejscu objętym    zakazem, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania miejsc publicznych             oraz korzystania z urządzeń użyteczności publicznej niezgodnie z ich przeznaczeniem,          m.in. nocowanie na przystanku spanie na ławce w wyniku upojenia alkoholowego. Z uwagi     na bliskie sąsiedztwo Drogi Wojewódzkiej 655 istnieje ryzyko zdarzeń drogowych z udziałem osób będących pod wpływem alkoholu.
 • Miejsce występowania: rejon sklepu spożywczo- przemysłowego „Wzgórze” w m. Wieliczki ul. Lipowa 8B.
 • Czas występowania: wszystkie dni tygodnia, problem nasila się w okresie weekendów oraz w godzinach popołudniowych.
 • Przyczyny zagrożenia: brak dostatecznego oświetlenia oraz brak monitoringu we wskazanym rejonie, brak reakcji społeczeństwa na zachowania naruszające porządek publiczny..
 • Skutki zagrożenia: obniżenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, osób korzystających z usług sklepu oraz przebywających we wskazanym rejonie w zakresie ładu i porządku publicznego, obniżenie jego walorów estetycznych oraz zaśmiecenie miejsca publicznego,  możliwość przyczynienia się do zachowań przejawiających demoralizację wśród młodzieży oraz ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych osób, których część znajdując się pod działaniem alkoholu porusza się następnie rowerem bądź innym środkiem lokomocji w rejonie drogi nr 655.

.

 

Powrót na górę strony