Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

WYDZIAŁ KRYMINALNY

ul. Zamkowa 1

19-400 Olecko

 tel.  47 7353 223

fax. 47 7353 275

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego 

 

 

nadkom. Dariusz Bielenica

 

tel.  47 7353 230

email:dariusz.bielenica@olecko.ol.policja.gov.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

 

 

nadkom. Marcin Bojarski

 

tel.  47 7353 232

email: marcin.bojarski@olecko.ol.policja.gov.pl