STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP OLECKO

KIEROWNICTWO

Komendant Powiatowy Policji w Olecku

I Zastępca Komendanta Powiatowego Polcji w Olecku

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

  • Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
  • Zespół Dochodzeniowo Śledczy
  • Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy, Poszukiwań i Indentyfikacji Osób
  • Zespół Techniki Kryminalistycznej
  • Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową i do spraw Nieletnich

     

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

  • Zespół Organizacji Służby, Wykroczeń, Nieletnich i Patologii
  • Ogniowo Patrolowo Interwencyjne
  • Zespół Dyżurnych
  • Zespół Ruchu Drogowego
  • Rewir Dzielnicowych

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRASOWO - INFORMACYJNYCH

ZESPÓŁ Dyscyplinarny KADR I SZKOLENIA

ZESPÓŁ finansów i ZAOPATRZENIA

ZESPÓŁ Do spraw OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH i prezydialnych

Jednoosobowe stanowisko do spraw łączności i informatyki

Powrót na górę strony