Kierownictwo

Komendant powiatowy policji w olecku

mł. insp. Jarosław WERLA                                                                 

Służbę w Policji pełni od 1996 roku.Jest absolwentem Wydziału Geodezji
Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie. W roku 2000 ukończył
studium oficerskie o specjalizacji kryminalnej w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie.W roku 2003 uzyskał dyplom ukończenia studium
zawodowego - Studium Zarządzania o profilu "Zarządzanie
w jednostkach Policji" w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik referatu Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Ełku
 • Zastępca Naczelnika  Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Ełku
 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Ełku
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ełku
 • p.o Komendanta Powiatowego Policji w Ełku
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ełku
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olecku
 • Komendant Powiatowy Policji w Olecku ( od 26.02.2024)

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Złoty medal „Za długoletnią służbę”
 • Złota odznaka Zasłużony Policjant

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA Powiatowego POLICJI w olecku

podinsp. Marcin Gągalski                                                             

Służbę w Policji pełni od 1997 roku. Posiada wykształcenie wyższe
magisterskie.Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Warszawie. W 2009 roku ukończył szkolenie zawodowe dla
absolwentów szkół wyższych prowadzone przez Wyższą Szkołę
Policji w Szczytnie. Ponadto ukończył Studia Podyplomowe
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku:
edukacja dla bezpieczeństwa.
 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
 •  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olecku ( od 21.05.2024)

 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowa odznaka Zasłużony Policjant

 

 

 

 
Powrót na górę strony