Komunikaty

INFORMATOR DLA OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

ul .Gołdapska23

tel.(87)520-34-37

 

INFORMATOR DLA OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE

 

PRZEMOC W RODZINIE - zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste powodujące cierpienie i szkody.

 

Formy przemocy w rodzinie :

 

1.Przemoc fizyczna np., bicie , popychanie , szarpanie, kopanie,duszenie.

2.Przemoc seksualna- np., zmuszanie najbliższej osoby do współżycia innych zachowań seksualnych przez nią nie akceptowanych.

3. Przemoc psychiczna np., obrażanie , wyzywanie , ponizanie, kontrolowanie , krytykowanie.

4.Przemoc ekonomiczna/materialna - np., odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych lub odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania bądź ograniczani podjęcia pracy zarobkowej ,ale również niszczenie przedmiotów itp.

5.Zaniedbanie - np., nie dawanie środków na utrzymanie , pozbawianie jedzenia , ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.

 

PAMIETAJ!

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

 

 • Czy uderzyłeś osobę najbliższą i mimo obiecania sobie, że to po raz ostatni, sytuacja się powtórzyła?

 • Czy zauważyłeś, że Twoje agresywne zachowanie wzbudza strachw najbliższych, że unikają z Toba kontaktu?

 • Czy zdarzyło Ci się agresywnie zachować wobec bliskich po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz niezalecanych przez lekarza leków?

 

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco chociaż na jedno z powyższych pytań, przeczytaj koniecznie tę ulotkę!

 

Stosowanie aktów przemocy wobec osób najbliższych nie tylko naraża Cię na rozpad związku i utratę rodziny, ale również na odpowiedzialność karną.

 

Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Nowe przepisy pozwalają Policji, Prokuraturze i Sądowi na szybką reakcję wobec sprawcy przemocy w rodzinie – nie licz więc na uniknięcie odpowiedzialności.

Stosując przemoc wobec najbliższych grozi Ci:

- interwencja Policji lub zatrzymanie połączone ze stosowaniem środków zapobiegawczych;

- zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi;

- nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, bez względu na to czyją jesteś własnością, na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu;

- zasądzenie odszkodowania , zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej;

- ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów, jeżeli przemoc stosowana była także wobec nich;

- w razie uprzedniego skazania na karę z warunkowym zawieszeniem – natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.  

 

PAMIETAJ!

Nie masz prawa stosować przemocy wobec najbliższych!

 

Przemoc w rodzinie stała się zjawiskiem nieakceptowanym społecznie.

 

Sprawcą przemocy w rodzinie może być każdy, bez względu na wykształcenie, status społeczny, stan majątkowy, itp.

 

 • Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić zachowanie .

 • Zwracając się po pomoc niczym nie ryzykujesz!

 • Ty i Twoja rodzina możecie tylko zyskać!

 

W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieskie karty” współpracuj z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą na terenie swojej gminy.

 

Są tam osoby, które chcą pomóc Twojej rodzinie , w tym Tobie.

Przyjdź na wezwanie i zastosuj się do zaleceń wypracowanych przez zespół bądź grupę.

 

Jednym z zaleceń może być Twój udział w oddziaływaniach korekcyjno- edukacyjnych, które są realizowane w ramach specjalnych bezpłatnych programów przeznaczonych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Pamiętaj jednak, że w razie rozpoznania uzależnienia , w pierwszej kolejności należy podjąć stosowna terapię.

 

Uczestnictwo w programach korekcyjno- edukacyjnych stanowić będzie wówczas jej uzupełnienie.

 

Jeśli zachowujesz się agresywnie wobec bliskich, a ponadto nadużywasz alkoholu, możesz zwrócić się do:

Infolinii AA: 801-033-242

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), tel.(22)250-63-25 gdzie możesz uzyskać informacje o placówkach leczenia odwykowego na Twoim terenie ;

Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swojej gminie.

 

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

Jeżeli masz problem z wyrażaniem własnych uczuć, niepanowaniem nad swoimi emocjami …

Jeżeli chcesz podnieść świadomość własnych zachowań przemocowych oraz poznać sposoby , które pomogą Ci w rozwiązywaniu konfliktów i sporów…

Jeżeli chcesz zmienić swoją dotychczasową postawę a jednocześnie poprawić atmosferę w rodzinie i w relacjach z innymi…

 

Nie zwlekaj!

 

Zgłoś się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Olecku lub umów się na pierwszą wizytę telefonicznie w godzinach

od 8:00-18:00

 

Zapewniamy Ci pomoc psychologiczną oraz uczestnictwo w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym, który przeznaczony jest w szczególności dla osób:

 • skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie;

 • stosujących przemoc w rodzinie , które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia w ramach uzupełnienia podstawowej terapii;

 • dobrowolnie zgłaszających się do uczestnictwa w programie
  oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

 

Pamiętaj!

To szansa dla Ciebie i Twojej rodziny na godne życie!

Nie walcz z rodziną, zawalcz o rodzinę”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Olecku

ul. Gołdapska 23

tel.(87)520-34-37

Powrót na górę strony