Zakres zadań

Rejon Działania Komendy Powiatowej Policji w Olecku
  • powiat Olecki
  • gmina Wieliczki
  • gmina Kowale Oleckie
  • gmina Świętajno
  • gmina Olecko
 

Przedmiotem działania Komendy Powiatowej Policji w Olecku jest realizacja zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określonych w ustawach i przepisach wykonawczych na ich podstawie. 

Zasięgiem swego działania Komenda Powiatowa Policji obejmuje obszar powiatu oleckiego, a siedzibą jej jest miasto Olecko.

Działalność Komendy Powiatowej podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, w szczególności w zakresie określonym przepisami 
art.6 ust. 1, art.6a ust. 2 pkt 1 i art. 6f ustawy o Policji. 

Szczegółowe zadania Komendy Powiatowej określone są w & 29 Zarządzenia nr 25 Komendanta głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Powrót na górę strony