Podsumowano pracę oleckich policjantów - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowano pracę oleckich policjantów

Tradycyjnie na początku roku policjanci podsumowują i analizują stan bezpieczeństwa. W tegorocznej odprawie służbowej w oleckiej komendzie uczestniczył inspektor Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który podziękował funkcjonariuszom za prace i osiągnięte wyniku w 2018 r. Oprócz policjantów w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury, a także straży pożarnej.

W czwartek 21 lutego 2019 r.  w oleckiej komendzie odbyła się odprawa służbowa, która miała na celu podsumowanie pracy policjantów i osiągniętych przez nich wyników w 2018 r. W  spotkaniu, obok kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Olecku insp. Andrzeja Żylińskiego i nadkom. Jerzego Kuprewicza wziął udział inspektor Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, a także przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury i straży pożarnej.

Insp. Andrzej Żyliński omówił osiągnięte wyniki poszczególnych wydziałów, realizowane programy rządowe, działania profilaktyczne i ćwiczenia w jakich w 2018 r. uczestniczyli oleccy policjanci. 

Jak zgromadzenie mogli usłyszeć - w 2018 roku ogólna wykrywalność przestępstw w KPP w Olecku wyniosła 80,2 %. W roku ubiegłym policjanci wszczęli 93 sprawy z kategorii przestępstw gospodarczych, zabezpieczyli blisko 4 kg narkotyków oraz dwie uprawy.

Omówiono również stan bezpieczeństwa na drogach. W minionym roku na terenie powiatu oleckiego doszło do 41 wypadków drogowych, w których 5 osób zginęło, a 46 było rannych.

Łącznie w 2018 roku funkcjonariusze ujawnili 5445 wykroczenia, zastosowali 2949 pouczeń, wystawili 1889 mandatów karnych oraz skierowali 194 wniosków o ukaranie do sądu.

Podczas swojego przemówienia Komendant Powiatowy Policji w Olecku podziękował funkcjonariuszom za ich pracę i zaangażowanie. Słowa podziękowania skierował również do zaproszonych gości i podziękował za dobrą współpracę.

Po prezentacji głos zabrał inspektor Tomasz Klimek oraz przedstawiciele władz samorządowych i prokuratury. Przybyli goście również podziękowali funkcjonariuszom za ich dobrą prace oraz życzyli sukcesów w roku bieżącym.