Aktualności

OLECCY POLICJANCI SZKOLĄ ŻOŁNIERZY, KTÓRZY BĘDĄ SŁUŻYĆ NA WSCHODNIEJ GRANICY

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olecku posiadający uprawnienia instruktora taktyki i technik interwencji prowadzą szkolenia żołnierzy Wojska Polskiego, którzy pełnią służbę na polsko-białoruskiej granicy. Celem ćwiczeń jest zapoznanie żołnierzy z taktyką działań w zakresie indywidualnym oraz w pododdziałach zwartych w obliczu konfliktu hybrydowego na granicy państwa.

Policjanci, którzy od wielu miesięcy wspierają działania ochronne na wschodniej granicy kraju, zaangażowani są również w szkolenie żołnierzy, którzy mają zadanie odparcia agresji migracyjnej podczas działań w pododdziałach zwartych. 

Celem tych ćwiczeń jest odpowiednie zapoznanie żołnierzy z taktyką działań w zakresie indywidualnym oraz w pododdziałach zwartych w obliczu konfliktu hybrydowego na wschodniej granicy państwa. Podczas szkoleń żołnierze mogą poznać specyfikację techniczną, aspekty prawne oraz technikę używania oraz wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego. Funkcjonariusze Policji przekazują żołnierzom wiedzę na temat technik i taktyk interwencji wobec osób nielegalnie przekraczających granicę.

Policjanci dzielą się wieloletnim doświadczeniem zdobytym chociażby podczas ochraniania imprez masowych. Taka praktyka pozwala na przekazanie niezastąpionej wiedzy i przećwiczenie z żołnierzami metod ochrony przed atakami z użyciem kamieni i noży, operowania w szyku bojowym, oraz użycia tarcz i miotaczy gazu. 

Szkolenia będą kontynuowane w kolejnych tygodniach i będą stanowić pomocniczą bazę wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dla wojskowych odbywających służbę w pasie granicznym.

(do)

Powrót na górę strony