Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Wydział Kryminalny

WYDZIAŁ KRYMINALNY

ul. Zamkowa 1

19-400 Olecko

 tel.  (0-87) 520-72-23

fax.  (0-87) 520-72-75

 

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego 

pełniący obowiązki

nadkom. Adam Brodowski

tel.  (0-87) 520-72-30

email: adam.brodowski@olecko.ol.policja.gov.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

pełniący obowiązki

kom. Dariusz Bielenica

 

tel.  (0-87) 520-72-32

email: dariusz.bielenica@olecko.ol.policja.gov.pl