Komunikaty

Podmioty i organizacje Powiatu Oleckiego udzielające pomocy i wsparcia z zakresu przemocy w rodzinie.

Podmioty i organizacje Powiatu Oleckiego udzielające pomocy i wsparcia z zakresu przemocy w rodzinie.

Podmioty i organizacje Powiatu Oleckiego udzielające pomocy i wsparcia z zakresu przemocy w rodzinie.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
    Olecko ul. Gołdapska 23 tel. 87 5203437

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy
    przy PCPR. Olecko ul. Gołdpaska 23 tel. 87 5203440

3.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
   Olecko ul. Kolejowa 31 tel. 875204233

4. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej
    w Kowlach Oleckich ul. Kościuszki 44 tel. 875238248

5. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej
    w Wieliczkach  ul. Lipowa28 tel. 875214237

 6. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej
    w Świętajnie. Świętajno 104  tel. 875215418