Dzielnicowi - Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Dzielnicowy

Rejon nr 1, ulice miasta Olecka:

 

st. sierż. Roman Kalski

Ulice:

Asnyka, Broniewskiego, Cisowa, Czesława Miłosza, Grunwaldzka, Jagiellońska, Janusza Korczaka, Jeziorna, Kajki, Konopnickiej,  Lipowa, Mazurska, Młynowa, Mickiewicza, Norwida, Nocznickiego,  Osiedle Nad Legą, Orzeszkowej, Partyzantów, Plac Wolności, Plac Zamkowy, 1-go Maja, Przybyszewskiego, Reymonta, Reja,  Słowackiego, Syrokomli, Stroma, Sienkiewicza, Warmińska, Wąska, Wodna, Zamkowa, Zyndrama, Żeromskiego.


Przyjmuje interesantów: 19-400 Olecko ul. Zamkowa 1 pokój nr 3 tel. (87) 520 72 41, 887 876 455

email: dzielnicowy.olecko1@ol.policja.gov.pl

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie otrzymywanych informacji od mieszkańców podległego rejonu służbowego oraz informacji z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa podstawowym problemem  jest nieprawidłowe parkowanie przy zmodernizowanej ulicy Żeromskiego oraz na ulicach przyległych.  Zadaniem priorytetowym dzielnicowego jest wyeliminowanie problemu nieprawidłowego parkowania w wymienionym rejonie poprzez częstsze kontrole rejonu zagrożonego wskazanym problemem podczas służb obchodowych, zadaniowanie patroli policjantów WPiRD odnośnie represjonowania sprawców wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem  oraz spotkania z mieszkańcami dawnego osiedla XXX-lecia odnośnie wykroczeń związanych z parkowaniem pojazdów.

 

Rejon nr 2, ulice miasta Olecka:

    sierż. Anna Wąsowicz   

 Ulice:
 
Armii Krajowej, Akacjowa, Brzozowa, Cicha, Chopina, Czerwonego Krzyża,  Gdańska, Gołdapska, 11-go Listopada, Kamienna, Kasztanowa, Kiepury, Klonowa, Kolejowa, Kopernika, Legusa, Leśna, Letnia, Ludowa, Moniuszki, Paderewskiego, Pawłowskiego, Plac Wieży Ciśnień,  Parkowa, Przykamienna, Sembrzyckiego, Składowa,Słoneczna,  Słowiańska, Sokola, Spacerowa, Sportowa, Szymanowskiego, Szermety, Środkowa, Tunelowa, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Zielona.

 Przyjmuje interesantów: 19-400 Olecko ul. Zamkowa 1 pokój nr 3 tel. (87) 520 72 41, 887 876 243

email: dzielnicowy.olecko2@ol.policja.gov.pl
 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r.

Po przeprowadzeniu analizy popełnionych przestępstw i wykroczeń oraz zdiagnozowanych oczekiwań społecznych na terenie miasta Olecka, w rejonie służbowym nr II ustalono, że nagminnym problemem jest parkowanie pojazdów mechanicznych w obrębie skrzyżowania i przejścia dla pieszych przy ul. Kamiennej. Dzielnicowy  podejmie działania zmierzające  do eliminacji opisanych zachowań poprzez dokonywanie kontroli podczas służby obchodowej oraz zwiększenie liczby patroli ruchu drogowego w rejonie wskazanym jako zagrożony.

 
 

Rejon nr 3, ulice miasta Olecka:    

 
mł asp. Rafał Wasilewski

 

Ulice:
 
Aleja Zwycięstwa, Baczyńskiego, Batorego, Dąbrowskiej, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kościuszki, Lesk, Łąkowa, Osiedle Lesk, Osiedle Siejnik, Prusa,Produkcyjna, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Staffa, Stanisława Lema, Siejnik, Szosa Ełcka,  Szosa Świętajno, Tartaczna, Tuwima, Wiśniowa, Zana, Zamostowa.
                      
 
Przyjmuje interesantów : 19-400 Olecko ul. Zamkowa 1 pokój nr 3 tel. (87) 520 72 41, 887 876 485
 
email: dzielnicowy.olecko3@ol.policja.gov.pl
 
 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie otrzymywanych informacji z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji od mieszkańców podległego rejonu służbowego podstawowym problemem  jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów w Olecku na Alei Zwycięstwa 39.  Zadaniem priorytetowym dzielnicowego jest wyeliminowanie problemu nieprawidłowego parkowania w wymienionym rejonie poprzez systematyczne kontrole wymienionych rejonów  w ramach pełnionej służby obchodowej połączonej z krótkotrwałymi obserwacjami, bezwzględne reagowanie na przypadki łamania prawa celem stosowania represji karnej wobec sprawców wykroczeń porządkowych oraz systematyczne rozmowy profilaktyczne przeprowadzane z mieszkańcami w ramach pełnionych służb obchodowych.

 

 

Rejon nr 4, miejscowości gminy Olecko:st. asp. Krystian Ułanowicz
 
Miejscowości:
 
 Babki Oleckie, Bialskie Pola, Biała Olecka, Borawskie, Dąbrowskie, Dobki, Doliwy, Duły, Dworek Mazurski, Gordejki, Jaśki, Judziki, Kolonia Olecko, Kukowo, Lenarty, Łęgowo, Możne, Ogrody "RUCZAJ", Olszewo, Giże, Pieńki, Plewki, Raczki Wielkie, Rosochackie, Sedranki, Ślepie, Szczecinki, Zabielno, Zajdy, Zielonówek.
  
Przyjmuje interesantów: 19-400 Olecko ul. Zamkowa 1 pokój nr 3 tel. (87) 520 72 41, 887 876 454
 
email: dzielnicowy.olecko4@ol.policja.gov.pl
 
 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r.

W związku ze zgłaszanymi skargami mieszkańców miejscowości Lenarty zdiagnozowanym zagrożeniem jest niezachowywanie przez właścicieli  psów zwykłych środków ostrożności przy ich trzymaniu na terenie ww.  miejscowości. Dzielnicowy  podejmie działania zmierzające do eliminacji opisanych zachowań poprzez dokonywanie kontroli podczas służby obchodowej, informowanie mieszkańców o obowiązujących przepisach dot. przedmiotowego zjawiska oraz reagowanie na zaistniałe wykroczenia.

 
 
 

Rejon nr 5, miejscowości gminy Kowale Oleckie:

mł. asp. Paweł Warsiewicz

          Miejscowości:

Borki, Borkowina, Chełchy, Cicha Wólka, Czerwony Dwór, Czukty, Daniele, Dorsze, Drozdowo, Drozdówek, Dunajek, Golubki, Golubie Wężewskie, Gorczyce, Guzy, Jabłonowo, Kalniszki, Kiljany, Kowale Oleckie, Kucze, Lakiele, Leśny Zakątek, Monety, Mściszewo, Osada Leśna, Piastowo, Rogówko, Sokółki, Stacze, Stożne, Szarejki, Szeszki, Szwałk, Wężewo, Wierzbianka, Zawady, Żydy.

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 8.00 - 10.00 oraz we czwartki w godzinach 17:00-19:00 Adres:19-420 Kowale Oleckie ul. Mereckiego  5
tel. 504 042 987        

email: dzielnicowy.olecko5@ol.policja.gov.pl

W przypadku nieobecności kontakt z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych 

asp. sztab. Piotr Kacprzyk

tel: (0-87) 520-72-51

email: piotr.kacprzyk@olecko.ol.policja.gov.pl

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r.

W  toku pełnionej służby obchodowej dzielnicowy rejonu służbowego  nr  V oraz informacji uzyskanych od mieszkańców ustalił, iż w rejonach sklepów na trasie Sokółki – Jabłonowo - Czerwony Dwór spożywany jest alkohol przez grupujące się osoby. Część z tych osób, znajdując się pod działaniem alkoholu porusza się następnie rowerem bądź innym środkiem lokomocji stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z powyższym dzielnicowy przy współpracy z policjantami Zespołu Ruchu Drogowego podejmie działania dążące do eliminacji opisanych zachowań poprzez stosowanie środków oddziaływania wychowawczego oraz kar wobec osób łamiących przepisy prawa w rażący sposób. Ponadto przeprowadzi spotkania z właścicielami sklepów, gdzie sprzedawany jest alkohol pod kątem obowiązujących przepisów, ciążących na nich obowiązków oraz ewentualnych konsekwencji prawnych; przeprowadzi spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami społeczności lokalnej (sołtysi, radni, itp.) oraz spółdzielni mieszkaniowych pod kątem obowiązujących przepisów a także będzie kontrolował rejon sklepów podczas służb obchodowych, patroli pieszych oraz patroli zmotoryzowanych.

                        

Rejon nr 6, miejscowości gminy Świętajno oraz OleckA:

 asp. Tomasz Topolski

 

Miejscowości:

Barany, Borki, Chełchy, Cichy, Dworackie, Dudki, Dunajek, Dybowo, Gąski, Giże, Gryzy, Jelonek, Jurkowo, Jurki, Kije, Kolonia Zajdy, Krzywe, Kukówko, Leśniki, Mazury, Niemsty, Nowiny, Orzechówek, Pietrasze, Połom, Rogajny, Rogowszczyzna, Smolniki, Sulejki, Świętajno, Świdrówko,  Wronki,  Zalesie.

 
                            
Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 8.00 - 10.00 oraz środy w godzinach 17.00-19.00 Adres: 19-411 Świętajno 104   (budynek Urzędu Gminy)
tel. 517 216 788

email: dzielnicowy.olecko6@ol.policja.gov.pl

W przypadku nieobecności kontakt z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych 

asp. sztab. Piotrem Kacprzyk

tel: (0-87) 520-72-51

email: piotr.kacprzyk@olecko.ol.policja.gov.pl

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r.

W związku ze zgłaszanymi skargami mieszkańców miejscowości Kukówko zdiagnozowanym zagrożeniem jest niezachowywanie przez właścicieli  psów zwykłych środków ostrożności przy ich trzymaniu na terenie ww.  miejscowości. Dzielnicowy  podejmie działania zmierzające do eliminacji opisanych zachowań poprzez dokonywanie kontroli podczas służby obchodowej, informowanie mieszkańców o obowiązujących przepisach dot. przedmiotowego zjawiska oraz reagowanie na zaistniałe wykroczenia.

 

Rejon nr 7, miejscowości gminy Wieliczki:

sierż. sztab. Karol Żukowski

Miejscowości:

Babki Gąseckie, Bartkowski Dwór, Cimochy, Cimoszki, Dzięgiele Oleckie, Gąsiorówko, Godziejewo, Guty, Imionki, Jelitki, Kijewo, Kleszczewo, Krupin, Lipkowo,  Markowskie, Niedźwiedzkie, Nowy Młyn, Norki, Nory, Olecko Małe,  Puchówka, Raczki Nowe, Skowronki, Sobole, Starosty, Szeszki, Szosa Wieliczki, Świdry, Wólka Kijewska, Urbanki, Wieliczki, Wilkasy, Wojnasy, Zatyki.

Przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 17:00-19:00 oraz piątek w godz. 8.00-10.00; Adres: 19-404 Wieliczki ul. Lipowa 
tel. 504 042 982

email: dzielnicowy.olecko7@ol.policja.gov.pl

W przypadku nieobecności kontakt z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych 

asp. sztab. Piotrem Kacprzyk

tel: (0-87) 520-72-51

email: piotr.kacprzyk@olecko.ol.policja.gov.pl

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r.

Po przeprowadzeniu analizy popełnionych wykroczeń oraz zdiagnozowaniu oczekiwań społecznych na terenie gminy Wieliczki i Olecko wynika, iz głównym problemem są bezpańskie psy w rejonie wsi Niedźwiedzkie, a także nieprawidłowe parkowanie na terenie ul. Jeziornej w Wieliczkach. Dzielnicowy  podejmie działania dążąc do eliminacji opisanych zachowań poprzez dokonywanie kontroli podczas służb obchodowych, zwiększenie liczby patroli w miejscach zagrożonych oraz prowadzenie spotkań ze społecznością lokalną, a także sołtysami wsi.