Święto Policji 2016 - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji 2016

02 sierpnia br w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oleccy policjanci obchodzili Święto Policji. Podczas uroczystości funkcjonariusze otrzymali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie policyjne. W imprezie udział wziął insp. Andrzej Zielonka I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Wacław Olszewski Burmistrz Olecka, Marian Świerszcz Starosta Olecki, Wójtowie Gmin, a także zaprzyjaźnione służby mundurowe, rodziny policjantów i zaproszeni goście.

Oficjalne obchody Święta Policji rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali konferencyjne Urzędu Miejskiego.

Oprócz policjantów i pracowników oleckiej komendy w uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich Burmistrz Olecka Wacław Olszewski, Starosta Olecki Marian Świerszcz, Poseł na Sejm RP Wojciech Kossakowski wójtowie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, Prokuratury, Sądu, Lasów Państwowych, rodziny policjantów oraz wielu innych zaproszonych gości.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru Komendant Powiatowy Policji w Olecku insp. Andrzej Żyliński przywitał przybyłych gości oraz podziękował za pracę policjantom i pracownikom cywilnym.

Następnym punktem obchodów było wręczenie policjantom odznaczeń i awansów.

W tym roku kom. Bojarski Marcin  został odznaczony brązowym medalem za „Długoletnią służbę” zaś nadkom. Adam Brodowski srebrną odznaką „Zasłużony Policjant”.

Ponadto na wyższe stopnie policyjne zostali mianowani:

- na stopień starszego aspiranta:

aspirant Bobowicz Krzysztof                                      

aspirant Bronikowski Łukasz;

- na stopień aspiranta:

mł. asp. Adamski Piotr

mł. asp. Topolski Tomasz

mł. asp. Wojnowski Cezary;

- na stopień sierżanta sztabowego:

starszy sierżant Bachurska Marta        

starszy sierżant Józefowicz Łukasz                              

starszy sierżant Morusiewicz Robert    

starszy sierżant Piotrowski Grzegorz

starszy sierżant Warsiewicz Paweł

starszy sierżant Żementowski Łukasz;

- na stopień starszego sierżanta:

sierż.  Józefowicz Sylwia

sierż. Żukowski Karol

sierż. Żurawlew Szymon

- na stopień sierżanta:

st. post. Ratuszny Łukasz                    

st. post. Kalski Roman;

- na stopień starszego posterunkowego:

posterunkowy  Korbicz Mateusz                                

posterunkowy Krat Piotr

posterunkowa Wąsowicz Anna           

 

Wzorem lat ubiegłych Komendant Powiatowy Policji w Olecku insp. Andrzej Żyliński wręczył listy gratulacyjne rodzicom trzech  policjantów, którzy wyróżniają się w codziennej służbie. W ten sposób podziękował rodzicom funkcjonariuszy za trud włożony w ich wychowanie oraz za zaangażowanie i profesjonalizm, jakim wykazują się ich dzieci podczas wykonywania zdań służbowych.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali także przybyli goście, którzy podziękowali oleckim policjantów za codzienną służbę oraz gratulowali otrzymanych odznaczeń i awansów.