Wydział Prewencji - Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

ul. Zamkowa 1

19-400 Olecko

 tel.  (0-87) 520-72-46

fax.  (0-87) 520-72-45

 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

podinsp. Ewa Papadopulu

tel.  (0-87) 520-72-40

email: ewa.papadopulu@olecko.ol.policja.gov.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego  

 

 

nadkom. Dariusz Pawluczyk

 tel.  (0-87) 520-72-50

email: dariusz.pawluczyk@olecko.ol.policja.gov.pl

 

KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH

 

 

asp. sztab. Piotr Kacprzyk

tel: (0-87) 520-72-51

email: piotr.kacprzyk@olecko.ol.policja.gov.pl

 

KIEROWNIK OGNIWA PATROLOWO-INTERWENCYJNEGO

 asp. sztab. Mirosław Stachurski

tel: (0-87) 520-72-51

email: miroslaw.sztachurski@olecko.ol.policja.gov.pl