Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków interesanci mogą zgłaszać się do

Komendanta Powiatowego Policji w Olecku

który jest właściwy do rozpatrzenia skargi na funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Olecku (art. 228 kpa)

w każdy poniedziałek w godz. 15.00 - 16.00 
od wtorku do piątku w godzinach 10°° - 11.00 

lub

Specjalisty Zespołu Dyscyplinarnego Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Olecku


u którego można złożyć skargę osobiście do protokołu od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° - 14°° pokój nr 10

bądź przesłać skargę/wniosek pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Olecku, ul. Zamkowa 1 , 19-400 Olecko, faksem na numer (87) 520 72 05 lub na adres 

internetowy: komendant@olecko.ol.policja.gov.pl

W nagłych przypadkach osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie z dyżurnym za pomocą numeru alarmowego

997 oraz nr tel. ( 87 ) 520-72-00

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do

Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77 00-090 Warszawa

 Przyjęcia Interesantów: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poniedziałek 9.00 - 17.00, 
od wtorku do piątku 900 - 15.00 
telefon: 22 551 77 60, 22 551 7811, centrala 22 551 77 00

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

(dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk
 telefon: 58 764 73 02 
fax: 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00 
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
 telefon: 58 764 73 06

W Komendzie Wojewódzkiej Policji Policji w Olsztynie, pod numerem telefonu 800 339 202, funkcjonuje Wojewódzkie Centrum Monitorowania Pracy Policji pod który można zwracać się w sprawach:

• nieskutecznego lub opieszałego udzielenia pomocy osobie, która zgłosiła się do jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie i nie została obsłużona w czasie 10 minut,

• nieprawidłowości w działaniach policjantów, niewłaściwego zachowania bądź załatwiania sprawy, a także naruszeń prawa, w tym przestępstw dokonywanych przez policjantów lub pracowników Policji,

• zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc zagrożonych przestępczością i punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach,

 • osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych faktów pozostających w zainteresowaniu Policji,

 • udzielania porad z zakresu sposobu załatwiania spraw urzędowych w jednostkach Policji, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych