Komenda Powiatowa Policji w Olecku - Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Komenda Powiatowa Policji w Olecku
ul. Zamkowa 1, 19-400 Olecko

Telefony: 997, 0-87 520 72 00, 0-87 520 72 01

Fax: 087 520 72 05

Adres e-mail: komendant@olecko.ol.policja.gov.pl

Wojewódzkie Centrum Monitorowania Pracy Policji: 
0 800 339 202