„Dzień odblasków” na drogach powiatu oleckiego - Galeria - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

„Dzień odblasków” na drogach powiatu oleckiego

Policjanci w trosce o bezpieczeństwo pieszych jak i innych uczestników ruchu drogowego zorganizowali akcje „dzień odblasków”. Podczas kontroli rozdawali elementy odblaskowe przypominając jak ważną role pełnią one w warunkach ograniczonej widoczności.

Wczoraj 25.01. oleccy policjanci na drogach powiatu przeprowadzili akcję „Dzień odblasków”. Podczas kontroli piesi jaki i inni uczestnicy ruchu drogowego otrzymywali elementy odblaskowe oraz zawieszki zapachowe. Funkcjonariusze przy tej okazji przypominali i zachęcali do noszenia odblasków. Podkreślali także jak ważną pełnią one rolę w podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa na drogach.

 

Przypominamy!

Od 31.08.2014 roku  zgodnie z art. 11 ust. 4a Ustawy Prawo o ruchu drogowym każdy pieszy, który porusza się po zmroku poza terenem zabudowanym ma obowiązek używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych użytkowników ruchu. Za to wykroczenie grozi grzywna w wysokości od 20 do 100 zł.