Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sylwester tuż, tuż – nie zapomnij o bezpieczeństwie

Trwają przygotowania do zabawy sylwestrowej. Wielu z nas nie wyobraża sobie spędzenia tej nocy bez pokazu sztucznych ogni i już trwa gonitwa po sklepach w poszukiwaniu najbardziej okazałych fajerwerków. A policja, jak co roku, prosi o ostrożność.

Policja ostrzega, że zabawa fajerwerkami może skończyć się tragicznie i przypomina o zasadach bezpiecznego używania petard. Przede wszystkim fajerwerki i sztuczne ognie należy kupować w sprawdzonych sklepach, a nie na straganach czy bazarach. Jeśli podejrzewamy, że ktoś nielegalnie może wprowadzać w obieg petardy, trzeba zawiadomić policję. Sztuczne ognie, które dopuszczone są do sprzedaży, powinny posiadać instrukcję w języku polskim, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności.
 

Po pierwsze ostrożność!

Bardzo ważne jest, by przed użyciem fajerwerków dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, nie używać petard i sztucznych ogni w miejscach, w których mogą one spowodować pożar. Fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać na ten cel gładką, równą powierzchnię, aby petardy nie przewróciły się. Od miejsca odpalenia najlepiej oddalić się na odległość 10 metrów.

Nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nieodpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie oraz wrzucać do ogniska.

Trzeba pamiętać także, że huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.

Komu i kiedy wolno?

Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem.
 

Odpowiedzialność karna – Kodeks Wykroczeń:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

oraz w Ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Policjanci życzą wszystkim szampańskiej i przede wszystkim bezpiecznej zabawy podczas witania Nowego Roku.