Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Aby dzieci wypoczywały bezpiecznie… – policjanci prowadzą działania „Bezpieczne Ferie 2018”

Od 9 stycznia oleccy policjanci realizują działania prewencyjne i profilaktyczne w ramach „Bezpiecznych ferii 2018”. Głównym celem podejmowanych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zarówno w ruchu drogowym jak i w zakresie bezpieczeństwa osobistego.

W naszym województwie ferie zimowe potrwają od 22 stycznia do 4 lutego. Już w okresie poprzedzającym zimowy wypoczynek  w szkołach prowadzone są spotkania policjantów z gronem pedagogicznym oraz uczniami. Funkcjonariusze podczas pogadanek profilaktycznych będą przestrzegać i przypominać o potencjalnych zagrożeniach na jakie narażone są dzieci podczas ferii oraz sposobach ich przeciwdziałania.

W trakcie realizowanych działań istnieje również możliwość przeprowadzenia przez Policję kontroli, przed wyruszeniem w trasę, autobusów wiozących dzieci na zorganizowany wypoczynek.

W czasie ferii funkcjonariusze kontrolować będą miejsca gromadzenia się dzieci i młodzieży oraz miejsca stwarzające zagrożenia dla przebywających tam dzieci i młodzieży. W ramach codziennej służby patrolowej i obchodowej policjanci będą kontrolować miejsca zagrożone w celu niedopuszczenia do przypadków łamania prawa przez dzieci i młodzież oraz nieszczęśliwych wypadków.

Policjanci ruchu drogowego przeprowadzać będą wzmożone kontrole drogowe, wszystko po to, aby zapewnić bezpieczny wyjazd i powrót dzieciom i młodzieży w okresie ferii.

Ponadto prowadzone będą kontrole miejsc zbiorowego wypoczynku.