Policjanci oleckiej komendy podsumowali rok 2016 - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci oleckiej komendy podsumowali rok 2016

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku odbyła się odprawa służbowa podsumowująca efekty pracy policjantów w powiecie oleckim. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak oraz przedstawiciele władz samorządowych i prokuratury.

Wczoraj (30.01.) w oleckiej komendzie odbyła się odprawa służbowa. W podsumowaniu roku 2016 wziął udział między innymi mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Zastępca Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Olecku Andrzej Zawadzki, Starosta Olecki Marian Świerszcz, Zastępca Burmistrza Henryk Trznadel oraz wójtowie gminy Kowale Oleckie Krzysztof Locman oraz gminy Wieliczki Jarosław Kuczyński. 

Na wstępnie Komendant Powiatowy insp. Andrzej Żyliński przywitał zaproszonych gości oraz policjantów i pracowników cywilnych. Następnie głos przekazał Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego oraz Naczelnikowi Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, którzy podsumowali wyniki osiągnięte przez podległych im funkcjonariuszy.


Jak przedstawiał nadkom. Adam Brodowski w 2016 roku stwierdzono 436 przestępstw, w tym 38 gospodarczych, a ich ogólna wykrywalność wyniosła 76,9 %. Ponadto policjanci oleckiej komendy w minionym roku zabezpieczyli łącznie 12 000 g narkotyków.


Następnie głos zabrała podinsp. Ewa Papadopulu, która przekazała zebranym, iż w 2016 roku funkcjonariusze zrealizowali blisko 4000 służb. Podczas codziennej pracy policjanci ujawnili 6135 wykroczeń, w tym ponad 3500 w ruchu drogowym, zastosowali 2071 pouczeń oraz nałożyli 3519 mandatów. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali ponad 170 nietrzeźwych kierujących, odnotowali 257 kolizji i 37 wypadków drogowych, w których 43 osoby były ranne, a 7 poniosło śmierć.  Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego również omówiła działanie w naszym powiecie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na terenie działania oleckiej komendy odnotowano 158 zgłoszeń z czego 29 zostało potwierdzonych. Najczęściej zgłoszenia (127) dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym  oraz spożywania alkoholu w miejscu publicznym (24).

           

Na koniec podsumowań minionego roku insp. Andrzej Zyliński przedstawił kierunki pracy na rok 2017 oraz podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za dotychczasowa pracę i życzył równie dobrych wyników w latach następnych.

 

 

 

 

Podczas odprawy głos zabrali również zaproszeni goście, którzy pogratulowali oleckim policjantom osiągniętych wyników i podziękowali za pracę na rzecz bezpieczeństwa w 2016 roku.